Företaget Våra tjänster Info Studier & Föräldrar Stipendier & Skolkostnader Sporter Info Idrott Seminarier & Mässor Kontakta oss
 

Idrottsstipendier

Den amerikanska skolidrotten är uppbyggd på att tilldela duktiga idrottare idrottsstipendier. För att kvalificera sig för stipendier räcker det inte enbart att man är duktig i sin sport utan att man även klarar de akademiska krav som skolan och NCAA & NAIA kräver. Det är alltså viktigt att man skött sina gymnasiestudier på ett bra sätt.

Idrottsstipendier är väldigt eftertraktade och konkurrensen om dessa är extremt hård. Skolorna rekryterar idrottare från alla delar av jordklotet vilket gör att det är svårt att bli tilldelad ett idrottsstipendium.

Det är ansvarig huvudtränare för respektive skolidrottsslag som bestämmer till vem ett stipendium tilldelas. Oftast kombinerar tränaren ett idrottsstipendium med övriga stipendier på skolan. Dessa består oftast av akademiska och internationella stipendier. Stipendier tilldelas på årsbasis och förlängs normalt om man klarar av sina studier. Förenligt med att bli tilldelad stipendier är att det ställs större krav på studenten då man både representerar skollaget och agerar representant för skolan.

Stipendier hjälper dig att finansiera de kostnader som uppstår när man läser vid ett amerikanskt universitet. Storleken och antalet idrottsstipendier som varje skola och idrottslag delar ut varierar beroende på skolans divisionstillhörighet och vilken sport det gäller. För att bibehålla ett stipendium behöver du motsvara de akademiska och idrottsliga krav som varje enskilt universitet ställer.

Scandinavian Sports Services modell är att hitta en skola som passar dina personliga, akademiska och sportsliga förutsättningar på bästa sätt. Detta inkluderar att hjälpa dig i ditt sökande för ett stipendium. Här hjälper vi dig att bli presenterad för tränare inom din sport för att få ett så bra stipendium som möjligt. När tränaren bestämt sig delar denne ut stipendier för idrotten och stipendietilldelningen görs klart innan du åker över. Ett idrottsstipendium gäller för ett år i taget och en tränare har möjlighet att höja eller sänka och kan ändra stipendiefördelningen för varje år. Det hör dock till ovanligheten att en tränare sänker ett stipendium. Utöver idrottsstipendier hjälper vi dig att söka en kombination av internationella och akademiska stipendier.

Vi hjälper dig att hitta den skola som kan erbjuda dig den bästa helhetslösningen!

 
Idrottsstipendier
 

 

 

 

Om oss Historia Personal Partners Karriär Kontor Varför välja oss? Varför studera utomlands? Våra samarbetsskolor Ansökan Vem kan söka? Vad kan jag studera? Studielängd Amerikanska skolsystemet Föräldrainformation Idrottsupplevelsen Amerikanska sportsystemet NCAA & NAIA Lista över sporter Skolkostnader Finansiering Idrottsstipendier Akademiska & Internationella stipendier Stipendiestiftelser Spelarutveckling Showcase Idrottsresor Camps & Clinics Seminarier Mässor Syokonsulet info Food tips Coach info SYO info Frågor & Svar Kontaktinformation Startsida